วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

งานขึ้นปีใหม่ของชาวม้งบ้านขุนวาง จ.เชียงใหม่

          วันขึ้นปีใหม่ของม้งจัดตึ้นต้นเดือนมกราคมที่บ้านขุนวาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ซึ่งวันดังกล่าวหนุ่มสาวม้งจะประชันกันแต่งกายอย่างสวยงาม ออกมาเล่นที่เรียกว่า "เปาะแป๊ะ" คือ การเล่นโยนลูกกลม ๆ สีดำ และถือโอกาสพูดคุยตามประสาหนุ่มสาวอย่างมีความสุข    ปีใหม่หรือที่เรียกตามภาษาม้งว่า  "ชงเซียะ"  จะหมุนเวียนจัดไปตาม 6 หมู่บ้านม้งบนดอยอินทนนท์   ช่วงปีใหม่อากาศบนดอยลดลงเหลือประมาณ 8 องศาเซชเชียส์  และหวังว่าประเพณีของม้งจะคงอยู่ต่อไปอีกนาน  (somchainism  บันทึกและถ่ายภาพ)

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

งานขึ้นปีใหม่ของชาวม้งบ้านขุนวาง จ.เชียงใหม่          งานขึ้นปีใหม่ของม้งปีนี่้จัดขึ้นต้นเดือนมกราคมที่บ้านขุนวาง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่  โดยผู้จัดงานรวมเอางานปีใหม่และงานวันเด็กเอาไว้พร้อมกัน  วันดังกล่าวจะมีหนุ่มสาวม้งแต่งกายในชุดสวยงามเพื่อรวมงานเฉลิมฉลองปีใหม่กันอย่างสนุกสนาน  เช่น การละเล่น "เปาะแป๊ะ" คือการเล่นโยนลูกกลม ๆ สีดำ   ถือโอกาสพูดคุยจีบกันตามประสาหนุ่มสาว งานปีใหม่หรือที่เรียกตามภาษาม้งว่า "ชงเซียะ"  จะหมุนเวียนจัดงานไปตาม 6 หมู่บ้าน ปีนี้ทางบ้านขุนวางเป็นเจ้าภาพ  อากาศบนดอยอินทนนท์ช่วงเช้าวัดอุณหภูมิที่ 8 องศาเซลเซียส์  และหวังว่าประเพณีของชาวม้งจะยังคงอยู่ต่อไไปอีกยาวนาน.....   (เราก็ยังหวังว่าคงเป็นเช่นนั้น...  somchainism  บันทึกและถ่ายภาพ)