วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

งานขึ้นปีใหม่ของชาวม้งบ้านขุนวาง จ.เชียงใหม่

          วันขึ้นปีใหม่ของม้งจัดตึ้นต้นเดือนมกราคมที่บ้านขุนวาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ซึ่งวันดังกล่าวหนุ่มสาวม้งจะประชันกันแต่งกายอย่างสวยงาม ออกมาเล่นที่เรียกว่า "เปาะแป๊ะ" คือ การเล่นโยนลูกกลม ๆ สีดำ และถือโอกาสพูดคุยตามประสาหนุ่มสาวอย่างมีความสุข    ปีใหม่หรือที่เรียกตามภาษาม้งว่า  "ชงเซียะ"  จะหมุนเวียนจัดไปตาม 6 หมู่บ้านม้งบนดอยอินทนนท์   ช่วงปีใหม่อากาศบนดอยลดลงเหลือประมาณ 8 องศาเซชเชียส์  และหวังว่าประเพณีของม้งจะคงอยู่ต่อไปอีกนาน  (somchainism  บันทึกและถ่ายภาพ)